Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att få stöd och service för att få möjlighet att leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Våra insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och medbestämmande.

Insatserna regleras främst i

  • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

men även i

  • socialtjänstlagen, SoL
  • hälso- och sjukvårdslagen, HSL
Återställ
Hjälp oss bli bättre