Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning kan erbjudas olika former av arbete och sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar.

Daglig verksamhet är en insats som du kan ansöka om enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS. Insatsen är främst till för dig som är i åldern 20-65 år och som saknar arbete eller annan sysselsättning. Det finns även möjlighet för elever från särskolans gymnasieutbildningar att få göra praktik i daglig verksamhet.

Daglig verksamhet styrs av lagarna

 • lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 • socialtjänstlagen, SoL
 • hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Daglig verksamhet styrs även av kommunfullmäktiges uppsatta mål och Socialstyrelsens föreskrifter och råd.

Daglig verksamhet är öppen dagtid på vardagar, måndag till fredag. När du är på daglig verksamhet tillhör du oftast en grupp där du börjar och slutar din arbetsdag.

Arbetsuppgifter

Inom daglig verksamhet utförs regelbundet återkommande aktiviteter med habiliterande inriktning, men även mer produktionsliknande uppgifter och serviceinriktad sysselsättning.

Hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för dig när du är i daglig verksamhet. Du har också rätt till omvårdnad som ska tillgodose dina fysiska och psykiska behov.

Sekretess

Personalen som arbetar på daglig verksamhet har tystnadsplikt och omfattas av sekretesslagen. Det betyder att de inte får berätta om dina personliga förhållanden för andra.

Målsättning

 • Vi ska erbjuda dig ett individanpassat stöd för de behov du har
 • Du ska få en meningsfull daglig sysselsättning
 • Du ska få ett bra och värdigt bemötande
 • Vi ska arbeta förebyggande för ett gott välbefinnande

Vi lovar att

 • du får möjlighet att besöka daglig verksamhet för att få information och träffa personal innan du börjar som deltagare
 • du får särskild utsedd stödpersonal och att du får veta vem eller vilka som är din stödpersonal innan du deltar i daglig verksamhet
 • ta hänsyn till dina önskemål om arbetsuppgifter så långt det är möjligt
 • en genomförandeplan upprättas tillsammans med dig inom 4 månader efter att du börjat delta i daglig verksamhet. Genomförandeplanen kommer sedan att följas upp minst 1 gång om året.

Habiliteringsersättning

När du är i daglig verksamhet får du habiliteringsersättning för de dagar du arbetar.

Mat

Du betalar själv för din mat. Det kan du göra på olika sätt.

 • Du kan köpa din mat och betala direkt i affären
 • Du kan beställa mat från köket på Kaprifolgården och få en faktura varje månad
 • Du kan ta med egen lunch

Resor till och från daglig verksamhet

Om du inte själv kan ta dig till och från din dagliga verksamhet så ansvarar kommunen för transporterna mellan din bostad och den dagliga verksamheten.

Ansökan

Du ansöker om daglig verksamhet genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid måndag-fredag klockan 08:30-09:30.

Återställ
Hjälp oss bli bättre