Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Funktionsnedsättning, funktionshinder

Du som har en funktionsskillnad kan ha rätt att få stöd och service för att få möjlighet att leva som andra och aktivt ta del i samhället.

Våra insatser ska präglas av respekt för den enskilde och bygga på inflytande och medbestämmande och regleras främst i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS men även i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Återställ
Hjälp oss bli bättre