Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Vissa barn och ungdomar med funktionshinder som är över 12 år kan ha rätt till tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven om behov föreligger

Insatserna kan ansökas om genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ansökan

Du ansöker om insatsen hos LSS-handläggaren. LSS-handläggaren har telefontid klockan 08:30-09:30.

Självservice

Återställ
Hjälp oss bli bättre