Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Invandring och integration

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen ansvarar för mottagande av flyktingar i Sverige. Integrationen sker i samverkan med andra statliga myndigheter och kommuner.

Det är Länsstyrelsen som tecknar överenskommelser med kommunerna om hur många flyktingar varje kommun ska åta sig att ta emot under en viss period.

Vår integrationsverksamhet finansieras med statliga bidrag, som täcker de kostnader som uppstår i samband med integreringen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre