Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunal Hälso- och sjukvård

Från kommunen kan du få hjälp med hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård.

I kommunal hälso- och sjukvård ingår också hjälpmedel och rehabilitering som utförs av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård på, till exempel, särskilt boende, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av:

  • undersökning
  • vård och behandling
  • oriktiga diagnoser
  • fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning
  • smittämnen som överförs i samband med vården
  • olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel

Skadeanmälan

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen måste du göra en skriftlig skadeanmälan. I denna skadeanmälan är det viktigt att du uppger följande:

  • Vilken skada du drabbats av
  • Orsaken till skadan
  • Av vilken anledning du anser att den aktuella vårdenheten är ansvarig för skadan
  • För vad du kräver ersättning samt vilket belopp du vill ha i ersättning

Du gör din anmälan till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Skadeanmälan kan ske via telefon, webbsida eller post.
Telefon kontorstid 031-63 80 00. Jourtelefon 020-59 00 00.
Webbsida: www.lansforsakringar.se/foretag
Adress: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, 404 84 Göteborg

Återställ
Hjälp oss bli bättre