Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen Härmanö, foto.

Gullholmen Härmanö

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvårdsenheten bedriver Hemsjukvård vilket innebär att du får kommunal sjukvård och rehabiliteringsinsats i ditt hem.

På Hälso- och sjukvårdsenheten arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och rehabiliteringsassistenter.

Rehabiliteringsenheten arbetar endast dagtid, måndag till fredag. Hälso- och sjukvårdsenhetens sjuksköterskor finns på plats dygnet runt i hemmet, på särskilda boenden och på boenden för personer med olika funktionsvariationer.

Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård.

Du kan ha rätt till hemsjukvård om du inte kan ta dig till vårdcentralen på grund av fysiska eller psykiska skäl.

Ansökan

Du ansöker om Hemsjukvård via din vårdcentral. Därefter är det kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut som bedömer behovet.

Du blir utskriven ur hemsjukvården om eller när dina behov upphör.

Du kan till exempel få hjälp med

  • läkemedelshantering
  • sårbehandling
  • smärtlindring
  • injektioner
  • provtagning
  • näringstillförsel
  • rehabilitering samt bedömning av hjälpmedel

Avgift för hemsjukvård

Avgift för dig som har hemsjukvård är 300 kronor per månad, oavsett hur mycket hemsjukvård du har.

Patientsäkerhet

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som har till uppgift att se till att hälso- och sjukvården i kommunen är säker, håller hög kvalitet och bedrivs enligt de lagar och föreskrifter som gäller. MAS är också patientnämndens kontaktperson och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Återställ
Hjälp oss bli bättre