Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning och behöver rehabilitering kan få insatser via Rehabenheten.

För att du ska få stöd och hjälp från Rehabenheten måste du vara inskriven i hemsjukvården eller bo i kommunens särskilda boenden. Insatser ges såväl på mottagningen som i hemmet.

Funktionsnedsättningen kan ha orsakats av:

  • skada
  • sjukdom
  • eller naturligt åldrande

Med rehabilitering är målet att du så långt det är möjligt ska kunna fortsätta att leva ett aktivt och självständigt liv.

Fysioterapeut och arbetsterapeut ger dig råd och stöd samt gör bedömningar av vilka träningsinsatser eller åtgärder som du behöver.

Det kan gälla svårigheter att klara vardagliga aktiviteter som att:

  • ta på kläder
  • laga mat
  • förflytta sig
  • promenera
  • gå i trappor
  • kommunicera med andra

Du kan också få hjälp med utprovning av tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning.

På Rehabenheten arbetar fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre