Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Omsorg och hjälp
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Socialjour

Råkar du ut för akuta problem efter kontorstid, som inte kan vänta till ordinarie arbetstid, är du välkommen att kontakta den gemensamma socialjouren i Fyrbodal.

Socialjouren prioriterar ärenden som rör barn och ungdomar, våld i nära relation, om du misstänker att någon far illa och missbruksproblematik.

I akuta ärenden med fara för liv och hälsa, ring 112.

Återställ
Hjälp oss bli bättre