Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Långelanda, foto.

Långelanda

Ämnesområde
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trafik och gator

Vägar i Orust kommun sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare.

Väghållningen är uppdelad följande sätt:

  • Trafikverket ansvarar för länsvägar och genomfartsvägar exempelvis väg 160.
  • Lokala vägföreningar ansvarar för vägar och allmänna ytor i de flesta tätorterna.
  • Enskilda vägar sköts av vägföreningar eller enskilda väghållare.

Snöröjning och städning av gator och vägar

Snöröjningen och städningen av vägar och gator sköts av Trafikverket, vägföreningar och enskilda väghållare.

Kontakt

I frågor som rör väghållning och snöröjning kontaktar du Trafikverket eller aktuell vägförening.

Vägförening

Är du osäker på vilken vägförening du tillhör kan du titta på fakturan från din vägförening, där finns oftast kontaktuppgifter, eller fråga din granne.

Trafikverkets kundtjänst

Öppet dygnet runt
Telefon 0771-921 921 

Du som har tomt intill gata

Häck och buskar bör växa inom ditt tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Återställ
Hjälp oss bli bättre