Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Bibliotekets låneregler och villkor

Biblioteken på Orust ingår i Bibliotek i Väst som är ett samarbete mellan biblioteken i Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Lånevillkor Bibliotek i Väst

Låntagaravtal

När du skriver på ditt bibliotekskort godkänner du att dina personuppgifter finns med i Bibliotek i Västs gemensamma biblioteksdatabas. Följande kommuner ingår i Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Du godkänner också att ta del av och följa bibliotekets låneregler och att kontinuerligt uppdatera dig om dem. Fullständiga och uppdaterade låneregler kan du alltid hitta på biv.se.

Låneregler

Lån

Det är gratis att låna.

Bibliotekskort

För att låna på biblioteket behöver du ett bibliotekskort och en pinkod. Alla över 18 år måste visa legitimation för att få ett kort. Första bibliotekskortet är gratis. Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar ditt kort är det viktigt att spärra kortet. Du kan själv spärra ditt kort på biv.se.

Bibliotekskort för barn

Är du under 18 år måste vårdnadshavare ge sitt skriftliga medgivande för att du ska få ett bibliotekskort. Vårdnadshavare ansvarar för dina lån till du fyller 18 år. När du fyllt 18 år är du själv ansvarig för lånen. Då spärras ditt kort och du måste komma till biblioteket för att uppdatera personuppgifterna. Ta med legitimation.

Pinkod (personlig kod)

Till bibliotekskortet väljer du en fyrsiffrig säkerhetskod, en pinkod. Du behöver den för att låna i våra utlåningsautomater. Du använder också pinkoden när du loggar in på vår webbplats biv.se. Du kan själv ändra pinkoden under "Mina uppgifter" när du är inloggad.

Lånetid

 • 4 veckor: Böcker, ljudböcker, musik, språkkurser
 • 2 veckor: Om det är kö
 • 2 veckor: Tidskrifter, TV-serier
 • 1 vecka: Filmer
 • Fjärrlån: Varierande lånetid, styrs av utlånande bibliotek

Åldersgränser

Du måste vara 18 år för att låna film och vissa TV-spel.

Lånetid för e-böcker och e-ljudböcker

För att låna e-böcker och e-ljudböcker gäller denna sida: https://bibliotekivast.elib.se. Du får låna en e-bok/e-ljudbok per 7 dagar. E-bokslån gäller i 28 dagar. Efter 28 dagar slutar e-boken att fungera. Ett e-bokslån kan aldrig återlämnas för sent eller få övertidsavgift.

Omlån

Du kan göra omlån själv på biv.se. Du får göra upp till två omlån. Om det är kö på det du lånat går det inte att låna om.

Återlämningsdatum

Återlämningsdatum finner du på ditt kvitto eller på ”Mina lån” på biv.se. Det är ditt ansvar att lämna tillbaka lånen i tid. Om du lämnar tillbaka för sent får du betala en övertidsavgift.

Övertidsvarning

Om du har angett en e-postadress skickar biblioteket ut förvarning via e-post ett par dagar innan lånetiden har gått ut. Det är alltid ditt eget ansvar att lämna tillbaka lånen i tid, även om du av någon anledning inte får övertidsvarningen och dina lån blir försenade.

Försenat material

Försenade lån kostar 10 kronor per påbörjad vecka och bok för dig som fyllt 18 år. Barnböcker ger ingen övertidsavgift. Biblioteket skickar en påminnelse till dig om du inte återlämnar dina lån. Om dina lån trots påminnelsen inte återlämnas skickas en räkning på våra kostnader för att ersätta böckerna, eventuell övertidsavgift samt fakturaavgift. Ditt bibliotekskort spärras om du har en obetald faktura eller om dina avgifter överstiger 100 kronor. Obetalda räkningar följer respektive kommuns regler för inkassoförfarande. Om du har frågor om påminnelser och räkningar, kontakta det bibliotek där du lånat.

Webbkatalog

I vår webbkatalog biv.se kan du söka efter böcker och annat material. Om du loggar in kan du se vad du har lånat och när det ska lämnas tillbaka. Du kan göra omlån, göra reservationer och spara titlar i en minneslista. Du kan också ändra kontaktuppgifter och byta pinkod.

Reservera

Du kan reservera allt material inom Bibliotek i Väst och hämta det på ditt lokala bibliotek. Det kostar inget att reservera och du kan reservera både utlånat material och sådant som finns inne på biblioteket. Du får ett meddelande via e-post eller brev när din reservation finns att hämta. Några av biblioteken kan också meddela via SMS.

Fjärrlån

Om det du söker inte finns på Bibliotek i Väst kan vi hjälpa dig att beställa ett fjärrlån. Att beställa fjärrlån är gratis i de flesta fall. I vissa fall kan det bli en kostnad för kopiering, när materialet inte får lånas ut. Det kan även bli en kostnad att beställa fjärrlån från länder utanför Sverige. Vi informerar tydligt i förväg om eventuell kostnad.

Avgifter

 • Fakturaavgift 10 kronor
 • Nytt lånekort 20 kronor
 • Övertidsavgifter - gäller dig som fyllt 18 år
 • Medier för vuxna: 10 kronor per media och påbörjad vecka
 • Maxavgift per media: 50 kronor
 • Maxavgift per återlämningstillfälle: 200 kronor

Ersättningskostnader för skadat eller borttappat material

 • Vuxenmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 200 kronor
 • Barnmedia - bok, ljudbok, cd-musik: 100 kronor
 • Tidskrift vuxen: 75 kronor
 • Tidskrift barn: 50 kronor
 • DVD, TV-spel, språkkurs: 500 kronor
 • Om inköpspriset på materialet överstiger schablonen gäller återanskaffningsvärdet.
 • Fjärrlån: lägsta belopp 600 kronor, styrs av utlånande bibliotek

Hantering av personuppgifter

Bibliotek i Väst hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). De uppgifter vi inhämtar är namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress. Du ansvarar själv för att uppgifterna du lämnat är korrekta och uppdaterade. Dina lån och reservationer räknas också som personuppgifter. Uppgifterna används endast för administration av bibliotekens tjänster. Uppgifterna hanteras av samtliga bibliotek inom Bibliotek i Väst: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Även leverantören av vårt biblioteksdatasystem, Axiell AB, och kommunernas IT-avdelningar har tillgång till dina uppgifter.

Du kan alltid få veta vilka uppgifter som finns registrerade hos Bibliotek i Väst om du uppvisar legitimation. Du har också rätt att få uppgifterna rättade och även raderade om alla lån och skulder är reglerade.

Lån, reservationer och användande av bibliotekets datorer omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (SFS: 2009:400) vilket innebär att alla med insyn i registret har tystnadsplikt. Sju dagar efter dina lån är återlämnade, eller när eventuella skulder för lånet är betalda, raderas uppgiften i databasen. Låntagare som inte varit aktiva på tre år raderas.

Dina rättigheter

Du äger dina personuppgifter och enligt dataskydssförordningen har du rättigheter som vi måste följa. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om dig. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa behandlingen eller radera dina personuppgifter.

Vem kontaktar du

I första hand kontaktar du Kommunstyrelsen som är den nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter.

När du har synpunkter på vår behandling kontaktar du kommunens dataskyddsombud.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår tillsynsmyndighet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre