Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Tipsa om evenemang

Du får gärna tipsa om föreningsevenemang som händer på Orust. Föreningsevenemanget ska vara öppet för alla.

Företag och föreningar som är medlemmar i Södra Bohuslän Turism och arrangerar evenemang kontaktar Södra Bohusläns Turism för annonsering.  

Relaterad information

Tipsa om föreningsevenemang

  • Du kan tipsa om föreningsevenemang i vår kommun.
  • Föreningsevenemanget ska vara öppet för alla.

Vi förbehåller sig rätten att ändra, förkorta eller låta bli att publicera inkomna tips om evenemang.

Bilder

För att vi ska kunna publicera bifogade bilder måste du ha rättigheten till dem. Om det finns människor på bilden måste alla personer godkänt att vi publicerar bilden tillsammans med ditt evenemang.

Bilder bör vara av god kvalitet, gärna ha minst 1280 pixlars bredd.

Liggande bilder stämmer bäst överens med formatet som vi använder.

Vanliga mått vid digital fotografering är 1280x960, 1600x1200, 3000x2000 pixlar eller större.


Dina kontaktuppgifter

Bilder till din presentation
Bilder bör vara av god kvalitet, gärna ha minst 1280 pixlars bredd. Vanliga mått vid digital fotografering är 1280x960, 1600x1200, 3000x2000 pixlar eller större. Liggande bilder stämmer bäst överens med formatet som vi använder.Upphovsrätt och dataskyddsförordningen (GDPR)
För att vi ska kunna publicera bifogade bilder måste du ha rättigheten till dem. Om det finns människor på bilden måste alla personer godkänt att vi publicerar den.
Jag har rättigheten till bifogade bilder och godkänner att de får användas på internet. Alla personer som finns på bilden har gett samtycke till publicering på internet.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen.

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilken den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. Det kan vara administrativ personal eller bibliotekarier.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen till dess att syftet med behandlingen är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen angående så kallade dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre