Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Fonder, stipendier, pris och bidrag

Vi administrerar ett antal fonder, stipendier och pris. Några delas ut årligen.

Förvaltade fonder

Stiftelsen Fonden för behövande inom Orust kommun

För trivselfrämjande åtgärder, aktiviteter som normalt inte ryms inom verksamheternas åtagande.

Fördelning sker inte till enskilda individer utan till gruppaktiviteter. Målgrupper finns inom sektor omsorg och fritidsenhetens uppdrag.

Fonden förvaltas inom kommunstyrelsens utskott för omsorg.

Stiftelsen Skolstyrelsens donationsfond

Till förmån för elever vid skolväsendet i kommunen.

Fonden förvaltas inom kommunstyrelsens utskott för lärande.

Stiftelsen Hertha och Carl Claessons premie- och stipendiefond

Till de fem bästa eleverna och, eller, de mest ekonomiskt behövande eleverna vid yrkesskolorna i Henån.

Fonden förvaltas inom kommunstyrelsens utskott för lärande.

Stiftelsen Johan Oliver Olssons donationsfond

Premier till obemedlade och mindre bemedlade flitiga och välartade skolbarn i Myckleby församling.

Ökning av badfrekvensen särskilt friluftsbad och övnad i simning för Myckleby församling.

Fonden förvaltas inom kommunstyrelsen.

Stiftelse Axel Olssons och Johan Karlssons donationsfond

För julklappar till boende vid Kaprifolgårdens äldreboende.

Fonden förvaltas inom kommunstyrelsens utskott för omsorg.

Stiftelsen Anders Karlsson i Vasshagen, donationsfond

För trivselfrämjande åtgärder vid Kaprifolgårdens äldreboende.

Fonden förvaltas inom kommunstyrelsens utskott för omsorg.

John och Karin Pettzons minnesfond

För trivselfrämjande åtgärder vid Strandgårdens äldreboende.

Fonden förvaltas av egen styrelse.

Bengt och Ruth Åkerströms stiftelse

För stipendier som ska främja ungdomsmusikverksamhet inom Orust kommun med inriktning mot blåsorkestermedlem.

Fonden förvaltas av egen styrelse.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre