Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Folkhälsopris

Folkhälsopriset utdelas till enskild person eller personer, till förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun.

Folkhälsopriset är 10 000 kronor.

Priset kan delas ut till enskild person, till flera personer gemensamt, till förening eller annan sammanslutning. Priset kan endast delas ut en gång till samma mottagare.

Folkhälsopristagare

År

Pristagare

2021

Förening Nösund

2020

Föreningen Flatön, Flatö- Malö hembygdsförening och Flatö Kyrkans vänner

2019

Soliga tanterna

2018

Barbro Frinell och Marita Gustafsson

2017

Gun Johansson och Britt Johansson

2016

Orust Handräckning

2015

Friluftsfrämjandet

Bestämmelser för Orusts Folkhälsopris

  • Folkhälsorådet beslutade 2015-06-05 § 19 att inrätta ett årligt folkhälsopris. Priset utdelas för förtjänstfulla insatser inom folkhälsoarbetet för Orust kommun och dess invånare.
  • Orusts folkhälsopris utdelas till enskild person, till flera personer gemensamt, till förening eller annan sammanslutning, som i ett brett perspektiv påverkar människors hälsa i en positiv riktning i Orust kommun.
  • Förslag till pristagare kan lämnas av vem eller vilka som helst. Folkhälsorådet kan utse pristagare utan att förslag eller anmälan föreligger.
  • Beslut om utdelning av folkhälsopriset fattas av Folkhälsorådet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre