Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Utvecklingsmedel för folkhälsan

Folkhälsorådet erbjuder möjlighet att söka utvecklingsmedel för att stimulera och förbättra folkhälsan på Orust.

Kommunala verksamheter, föreningar, ideella och andra verksamheter samt organisationer som arbetar för folkhälsan kan söka utvecklingsmedel.

Ansökan för år 2020

Ansökan ska vara inne senast den 1 mars 2020.

Folkhälsorådets prioriteringsområden

Ansökan ska ligga inom ramen för Folkhälsorådets prioriteringsområden och bidra till en ökad jämlikhet i hälsa.

 • Hälsa hos äldre
 • Psykisk hälsa

Tidiga insatser kommer att prioriteras.

Kriterier för ansökan

 • Sökande ska vara en stadigvarande verksamhet i Orust kommun.
 • Utvecklingsarbetet ska ligga i linje med Folkhälsorådets prioriterade områden och bidra till en mer jämlik hälsa.
 • Bidrag ges inte till ordinarie verksamhet
 • Utvecklingsarbetet ska vara delfinansierat till minst hälften.
 • Delfinansiering kan, utöver i pengar, vara personal, material med mera. Du kan ha flera bidragsgivare från andra instanser.

Ansökan skall ge svar på följande frågor

 • Finns det ett tydligt mål, syfte och plan för genomförande av insatsen?
 • På vilket sätt bidrar insatsen till att utjämna skillnader i hälsa för den aktuella målgruppen?
 • Är ansökan förankrad i verksamheten och på ledningsnivå där insatsen ska genomföras?
 • Hur ska insatsen följas upp eller utvärderas?
 • Finns en plan för hur insatsen ska implementeras i ordinarie verksamhet om den visar sig vara framgångsrik?

Delfinansiering krävs och kan, utöver pengar, vara personal, material med mera. Projektet kan pågå i mer än ett år, men beviljas bara för ett år i taget. Ansökan beviljas högst i tre år i rad. En ny ansökan måste lämnas in varje år. Ange tidsplan i ansökan.

Folkhälsorådet beslutar

Folkhälsorådet äger fördelningen av utvecklingsmedel. Folkhälsorådet tar ställning till ansökan och äger rätten till att bevilja eller avslå ansökan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre