Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Grindsbyvattnet, foto.

Grindsbyvattnet

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kulturhistoria, kulturarv

Vi har en gammal kulturbygd där våra förfäder levt och verkat i tusentals år. Du kan besöka välkända fornminnes- och kulturmiljöer.

Våra kustsamhällena på västsidan har genom historien levt av havet, fiskerinäringen, beredning och konservering.

Här finns även gammalt bondeland och forntida lämningar, alltifrån megalitgravar, vikingatidens fornborgar och dösar till det äldsta tuggummit i världen.​

En köpstad i Haga

En spännande arkeologisk undersökning pågår för att hitta en köpstad från järnåldern. Köpstaden var ett handelscentrum och omnämns av Adam av Bremen på 1000-talet.

Flygbild över södra Orust och Stigfjorden

I Haga har hittats saker som kan tyda på att det har funnits en köpstad här under vikingatiden.

Återställ
Hjälp oss bli bättre