Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Uppleva och göra
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sportlovsprogram

Under sportlovsveckan 17-21 februari finns det saker att göra för dig som är ledig.

Information och tider kan förändras så titta gärna in igen.

Sportlov är det vecka 8, 17-21 februari.

Ett stort tack

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som hjälper till att fylla  sportlovet med massor av aktiviteter.

Fritidsgårdarna har öppet

Ungdomens Hus i Henån

Måndag och torsdag 17:00-21:00

Fritidsgården i Svanesund

Tisdag 19:00-21:00 och fredag 17:00-23:00.

Relaterad information

Personuppgifter

För aktiviteter med anmälan krävs alltid ditt samtycke för behandling av personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Samtycke

Kommunstyrelsen behöver behandla personuppgifter om ditt barn för att kunna administrera aktiviteterna under sportlovet och att ditt barn ska kunna vara med på kort och behöver därför ditt samtycke till behandlingen.

De uppgifter kommunen avser att samla in och behandla under perioden 2019-02-18 – 2019-02-24 är namn, telefonnr, adress, personnummer och bilder.

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas av verksamheten för Fritid och Ekonomikontoret som handhåller fakturering. Foton kan kommas att användas i redovisning.

Avidentifierade uppgifter, som inte går att härleda till en individ, kan dock komma att lämnas ut till externa mottagare.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att få tillgång till vilka uppgifter som behandlas om dig, att få uppgifterna rättade samt även raderade under vissa förutsättningar.

Du har också rätt att under vissa förutsättningar kräva att behandlingen begränsas samt rätt att få ut de personuppgifter som rör dig på sätt som underlättar överföring av uppgifterna till annan. Vid klagomål på behandlingen har du möjlighet att även vända dig till Datainspektionen.

Kontakta Datainspektionen

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm,
telefon 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre