Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Betygskopia

Du kan beställa en kopia av ditt avgångsbetyg från avslutade studier vid vår grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning.            

Beställa kopia på avgångsbetyg

Om du inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan du beställa en kopia från kommunarkivet.

Ditt originalbetyg är en värdehandling

Vi kan erbjuda dig en kopia på ditt betyg. Vi kan aldrig ge dig ett nytt orginal.

Betygsförfrågan


Hur ska vi skicka betyget? * (obligatorisk)
Multiple selection
Ange adress om du vill ha papperskopia
Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust Kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre