Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2018

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Grundskola

Vi har fyra kommunala grundskolor och tre fristående grundskolor i kommunen. Vi har plats två i Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun både 2018 och 2017.

Logga med texten Bästa skolkommun

Orust är näst Bästa skolkommun i Sverige 2017 och 2018 enligt Lärarförbundets rankning.

Kommunala skolor

Du hittar våra kommunala skolor i Henån, Ellös, Varekil och Svanesund. Skolan i Svanesund heter Ängås skola.

I våra skolor satsar vi på att med modern pedagogik och teknik skapa helhet i lärandet och att göra det varierande och lustfyllt. Elever ska med ökad ålder ha ökat inflytande över sitt lärande. Skolan har eleven och elevens lärande i fokus.

Vi har en stående inbjudan till dig att komma till skolan och ta del av vår dagliga verksamhet.

Vi vill

  • Ge stöd till varje barn och ungdom under dess resa till vuxenlivet.
  • Skapa goda möjligheter för elevernas lärande.
  • Träna elevernas sociala kompetens så att de utvecklas till empatiska och demokratiska individer.
  • Ge eleverna möjlighet att utveckla sin kreativitet och bevara sin nyfikenhet och lust i lärandet.
  • Att eleverna ska ta ansvar för sitt skolarbete och sin skolmiljö.
  • Att eleverna ska ges möjlighet till inflytande över sitt lärande och sin vardag i skolan
  • Att alla ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö.
  • Ha en god dialog med hemmen, byggd på förtroende, delaktighet, respekt och förståelse.
  • Att vår medarbetare ska trivas, samarbeta och känna yrkesstolthet

Datorer till elever i år F-9

Eleverna i årskurs 3-9 har tillgån till egen dator. De yngre eleverna har god tillgång till IT-verktyg.

Fristående grundskolor

I vår kommun finns tre fristående grundskolor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre