Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Riktlinjer vid frånvaro

Alla lärare år F-10 samt inom skolbarnomsorgen antecknar frånvaro efter varje lektion. Detta för att snarast kunna följa upp och meddela hemmet vid oanmäld frånvaro.

Både föräldrar och lärare, kan rapporterar frånvaro via Skola24. Det är ett av de mest använda systemen för att rapportera frånvaro på internet.

Frånvaroanmälan för föräldrar

  • Du kan använda en telefonitjänst Den finns på svenska, engelska och arabiska.
  • Du kan anmäla frånvaro via mobilapp (iOS/Android).
  • Du kan få avisering via sms eller e-post, vid dagens första registrerade frånvarotillfälle.

Relaterad information

När elev är frånvarande

Vid oanmäld frånvaro ska mentor eller klasslärare snarast under dagen ta kontakt med vårdnadshavare. När eleven är borta mer än sex gånger per termin eller vid två veckors sammanhängande frånvaro anmäler vi det till skolans elevhälsoteam.

När vi misstänker skolk

Om mentor eller klasslärare misstänker att en elev skolkar, pratar vi alltid med vårdnadshavare samma dag. Även rektor informeras samma dag. Om en elev skolkar mer än tre gånger anmäler mentor eller klasslärare det till skolans elevhälsoteam. Rektor kallar elev och föräldrar till elevvårdskonferens och upprättar ett åtgärdsprogram.

Rektor informerar om olovlig frånvaro vid ÖSA-möten. Med på dessa möten finns socialsekreterare, skolledare, elevhälsoteam och BVC. ÖSA är en förkortning av öppen samverkan.

Dessa möten ersätter inte socialtjänstlagens skrivning om anmälningsplikt.

Återställ
Hjälp oss bli bättre