Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kontantersättning och extra resebidrag

När du studerar på annan ort kan du ansöka om

Kontantersättning istället för busskort om

  • resan helt eller delvis är orimlig att utföra med kollektiva färdmedel eller innebär för sen ankomst till skolan
  • den sammanlagda väntetiden på skolans ort och under resan till och från skolan överstiger 3 timmar per dag. Med väntetid menas väntetid vid byte mellan olika busslinjer och väntetid före och efter ordinarie schematider och skolskjutsens ankomst respektive avgång.

Extra resebidrag om

  • avståndet från bostaden till närmaste hållplats med förbindelse till skolans ort är minst 6 km kan du få extra resebidrag.

Ersättningen motsvarar nettokostnad som för aktuellt busskort. Utbetalningen sker i slutet av varje månad januari-maj för vårterminen och i slutet av september-december för höstterminen.

Vilseledande uppgifter

Om du fått kontantersättning på grund av vilseledande uppgifter i ansökan, blir du återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning.

Studieavbrott eller flyttning

Om du avbryter dina studier eller byter folkbokföringsadress ska du omgående anmäla det till vår expedition, telefon 0304-33 46 26.

Tänk på

  • Om du är omyndig ska din vårdnadshavare godkänna beställningen.
  • Beställning inlämnad efter 19 juni behandlas i turordning.
  • Om ansökan lämnas in för sent får eleven svara för resorna till och från skolan under handläggningstiden.
Återställ
Hjälp oss bli bättre