Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stillingsön, foto.

Stillingsön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidrag till enskild verksamhet m m utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2022

Förskola, 1-5 år

156 580 kronor

mer än 15 timmar/vecka


Förskola, 1-5 år

78 290 kronor

upp till 15 timmar/vecka


Fritidshem/Skolbarnsomsorg

64 059 kronor

Förskoleklass

85 476 kronor

Grundskola, år 1-3

108 503 kronor

Grundskola, år 4-6

110 755 kronor

Grundskola, år 7-9

120 104 kronor

Gymnasieskolans IM-program

179 931


Bidrag till enskild pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2022

Barn 1-5 år

99 041 kronor

mer än 15 timmar/vecka


Barn 1-5 år

49 521 kronor

upp till 15 timmar/vecka


Barn 6-12 år

49 521 kronor


Interkommunal ersättning för förskola, grundskola m m

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2022

Förskola, 1-5 år

147 112 kronor

mer än 15 timmar/vecka


Förskola, 1-5 år

73 556 kronor

upp till 15 timmar/vecka


Fritidshem/Skolbarnsomsorg

60 433 kronor

Förskoleklass

80 638 kronor

Grundskola, år 1-3

102 361 kronor

Grundskola, år 4-6

104 486 kronor

Grundskola, år 7-9

113 306 kronor

Gymnasieskolans IM-program

169 746 kronor


Återställ
Hjälp oss bli bättre