Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Interkommunal ersättning och bidrag

Bidragsbelopp för enskild verksamhet och interkommunal ersättning.

För barn som är folkbokförda i Orust kommun och väljer förskola, fritidshem eller skola i annan kommun betalas ersättning ut enligt beslutat belopp till den enskilda verksamheten eller mottagande kommun.

Bidrag till enskild verksamhet m m utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2018

Förskola, 1-5 år

141 339 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

70 670 kronor

upp till 15 tim/vecka


Skolbarnsomsorg

59 592 kronor

endast i Orust kommun


Förskoleklass

67 907 kronor

Grundskola, år 1-3

99 215 kronor

Grundskola, år 4-6

101 366 kronor

Grundskola, år 7-9

109 424 kronor

 

Bidrag till fristående pedagogisk omsorg utanför Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2018

Barn 1-5 år

85 592 kronor

mer än 15 tim/vecka


Barn 1-5 år

42 796 kronor

upp till 15 tim/vecka


Barn 6-12 år

42 796 kronor

 

Bidrag till enskild verksamhet m m i Orust kommun

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2018

Förskola, 1-5 år

141 339 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

70 670 kronor

upp till 15 tim/vecka


Skolbarnsomsorg

40 218 kronor

endast i Orust kommun


Förskoleklass

48 533 kronor

Grundskola, år 1-3

79 841 kronor

Grundskola, år 4-6

81 992 kronor

Grundskola, år 7-9

90 050 kronor

 

Interkommunal ersättning för förskola, grundskola m m

Verksamhet  

Ersättning per barn och år 2018

Förskola, 1-5 år

132 810 kronor

mer än 15 tim/vecka


Förskola, 1-5 år

66 405 kronor

upp till 15 tim/vecka


Skolbarnsomsorg

55 825 kronor

endast i Orust kommun


Förskoleklass

64 063 kronor

Grundskola, år 1-3

93 599 kronor

Grundskola, år 4-6

95 628 kronor

Grundskola, år 7-9

103 230 kronor

 

Fakturaadress

Orust kommun, Z60
Fack 760199 R 067
Box 21
473 21 Henån

Kommunens organisationsnummer är 212.000-1314

Återställ
Hjälp oss bli bättre