Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kulturskolan STOLT

Kulturprojektet STOLT – Kulturskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet i ett projekt där vi TILLSAMMANS erbjuder kulturaktiviteter för barn i särskolorna eller barn som har en funktionsvariation.


STOLT lördagar på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Våren 2022

Vi träffas 4 gånger under våren på Kulturhuset Fregatten. STOLT är en aktiv mötesplats där vi träffas, provar olika kulturaktiviteter och hänger med kompisar.

  • Lördag 29 februari
  • Lördag 19 mars
  • Lördag 9 april
  • Lördag 14 maj

Alla aktiviteter är helt gratis men du måste anmäla dig och ditt barn.

Musikstund

Här kan du med funktionsvariationer sjunga och spela olika instrument. Vi lägger stor vikt vid att lyssna in behov och önskemål utifrån varje elev. Lektionerna bedrivs som enskilda lektioner eller i mindre grupper om två elever. I samtal med vårdnadshavare och lärare planerar vi in musikstunden för att veta hur vi bäst ska möta respektive elev. Det krävs inga förkunskaper för att delta. Alla kan göra musik!

Plats och tid

Henåns skola varannan måndag förmiddag.

Enskild lektion, cirka 25 minuter
Grupp lektion med två elever, cirka 35 minuter.

Anmäl ditt intresse eller kontakt för frågor

e-post: marie.frederiksen@stenungsund.se

STOLT-kör

Här sjunger vi teckensånger och gör kör och röstövningar. Tillsammans hittar vi sånger att sjunga!

Plats och tid

Lektionerna har plats i musiksalen på Kristinedalskolan i Stenungsund varje onsdag klockan 18:00-18:45.

Är du intresserad eller har frågor

Kontakta Marie
e-post: marie.frederiksen@stenungsund.se
telefon 073 996 04 77

STOLT aktiviteter våren 2022

Alla aktiviteterna är gratis och vi bjuder på frukt i pausen.

Medföljande vuxen

Förälder eller ledsagare som stannar i rummet är med i aktiviteten och deltar. Detta för att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Anmälan

Det går bra att vara med på alla eller bara vissa aktiviteter. Du väljer själv.

Mejla din anmälan till ann-marie.myllykangas@sv.se med namn på deltagaren, telefonnummer och vilka aktiviteter det gäller.

Du som har rätt till färdtjänst

Du har möjlighet att ta färdtjänst för att komma till STOLT aktiviteterna på Fregatten i Stenungsund.

Ansvarig

Projektet drivs med medel från Kulturrådet och i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan och Språkbussen med stöd från Kulturrådet och Lars Tegemyrs Musikstipendium.

Vid frågor kontakta

e-post: annika@sprakbussen.se
Telefon 072 234 31 34

Återställ
Hjälp oss bli bättre