Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skolskjuts

Alla skolskjutsar går i linjetrafik. Det innebär att alla som har ett busskort får åka med.

Linjetrafik är kollektivtrafiken som Västtrafik kör. Det är Bergkvara Buss som kör skolskjutstrafiken.

Tidtabell och linjesträckningar

Du kontaktar Västtrafik för information om tidtabeller och linjesträckningar på deras webbplats eller via Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.

Zoner

Det finns zoner runt varje kommunal grundskola. Utifrån din folkbokföringsadress är du som elev grundplacerad på en kommunal skola.

Du som bor utanför zongränsen får busskort från kommunen.

Om du väljer en annan skola i kommunen får du ansöka om busskort till den valda skolan. Ansökan gör du via vår e-tjänst Skolskjuts elever årskurs F-9, ansökan

Karta över zoner

Kartan visar upptagningsområden för kommunala grundskolor. Elever som är bosatta inom den röda linjen runt varje skola förväntas gå eller cykla till skolan.

Ansök om skolskjuts

Du kan ansöka om skolskjuts för vårterminen 2022.

Ansökan för nästa läsår, augusti 2022 till juni 2023, öppnar den 7 mars 2022.

Du kan ansöka om

  • skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
  • skolskjuts med busskort, till exempel för elev som valt annan skola
  • skolskjuts med taxi, det gör du senast 30 april inför varje nytt läsår eller när behov av skolskjuts uppstår

E-tjänsten kräver e-legitimation.

Återställ
Hjälp oss bli bättre