Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skolskjuts

Alla som är i behov av skolskjuts måste ansöka om det. De flesta elever beviljas resa med våra skolbussar och behöver därför inget busskort. De elever som beviljas resa med Västtrafiks kollektivtrafik tilldelas busskort.

Både skolbussar och kollektivtrafiken körs av Connect Bus AB.

Tiderna för bussen är ungefärliga. Därför behöver eleven vara vid hållplatsen minst 7 minuter innan den beräknade tiden på morgonen.

Tidtabell och linjesträckningar

Du kontaktar Västtrafik för information om tidtabeller och linjesträckningar på deras webbplats eller via Västtrafiks kundservice, telefon 0771-41 43 00.

Zoner

Det finns zoner runt varje kommunal grundskola. Utifrån folkbokföringsadressen är eleven grundplacerad på en kommunal skola.

Den som bor utanför zongränsen ska ansöka om skolskjuts.

Den som väljer en annan skola i kommunen avsäger sig rätten till skolskjuts. Men kan efter ansökan beviljas skolskjuts.

Karta över zoner

Kartan visar upptagningsområden för kommunala grundskolor. Elever som är bosatta inom den röda linjen runt varje skola förväntas gå eller cykla till skolan.

Vad händer om du glömt något på bussen

Om du glömmer något på bussen, kontakta hittegods på telefon 0700-47 99 83.

Återställ
Hjälp oss bli bättre