Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Försenad eller utebliven buss

För att få information om bussen är försenad använd Västtrafiks app Var är bussen? eller gå in på Västtrafiks webbplats. Du kan även ringa Västtrafik kundservice 0771-41 43 00.

Tidtabeller och busslinjer för busstrafiken i Orust kommun finns också på Västtrafiks webbplats.

Vinterväglag och exceptionella händelser

Vid exceptionella händelser, såsom kraftigt snöfall eller blockering av väg kan bussen hindras från att komma fram. Då ställs bussturen in. För information om inställda turer se Västtrafiks webbplats.

Om bussen är sen på morgonen

Om bussen inte kommit inom 20 minuter ska du alltid gå hem och kontakta förälder. Grundregeln är att vårdnadshavarna ansvarar för att du tar dig till skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

En försening på 20 minuter är en accepterad försening. Västtrafik meddelar planerade förändringar på sin webbplats.

Om bussen är sen på eftermiddagen

Om bussen är försenad på eftermiddagen ges information från skolan. 

Om eleven inte kan lämnas av på lämpligt ställe, ser bussbolaget till att ordna så att eleven kommer tillbaka till skolan. Kontakt tas med vårdnadshavare.

Grundregeln är att vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar sig hem från skolan. Det kan också bli aktuellt med andra lösningar beroende på situation och förutsättningar.

Vad händer om du missar bussen

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Återställ
Hjälp oss bli bättre