Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Frågor och svar om skolskjuts

Här finns svar på några av de frågor om skolskjuts som vi ofta får.

Vilken linje ska du åka med?

Första gången du börjar åka skolskjuts får du veta vilken buss du ska åka med. Om någon förändring sker meddelar vi dig. Du kan också söka resväg i Reseplaneraren på Västtrafiks webbplats.

Åker jag samma väg som förra året?

Vissa elever kan få förändrad resväg och linjeplacering inför nytt läsår. Information till berörda elever skickas hem under sommaren eller löpande vid behov.

Hur har linjerna planerats?

En trafikutvecklare på Västtrafik har planerat busslinjerna i Orust kommun.

Vad händer om du glömt något på bussen?

  • Om du glömmer något på linjebussen (300-linjer), kontakta hittegods på telefon 0700-47 99 83.
  • Om du glömmer något på skollinjen (900-linjer) ring Bergkvarabuss, telefon 0304-349 00

Har du rätt till skolskjuts till och från fritids?

Nej, enligt Skollagen gäller skolskjuts endast transport mellan hemmet och skolan. Däremot går det bra att resa med bussen om familjen själv köper busskort från Västtrafik.

Har du skadat dig?

Om du behöver skolskjuts med taxi efter olycksfall, ska dina vårdnadshavare kontakta kommunens försäkringsbolag. Läkarintyg krävs. Försäkringsbolaget bedömer ditt behov av taxiskjuts.

Kan du köpa busskort från kommunen?

Ja, du kan köpa ett så kallat skolkort från kommunen. Kontakta administratören för skolskjutsar för mer information.

Får du busskort för att åka med en kompis hem?

Nej, endast skolskjutsberättigade elever får busskort från kommunen. Däremot går det bra att resa med bussen om du själv köper ett busskort från Västtrafik.

Får kompis åka med i taxin?

Nej, endast elever som beviljats skolskjuts med taxi får åka med i taxin.

Vem ansvarar för väghållning?

På enskilda vägar är det ägaren som ansvarar för väghållningen. På Trafikverkets vägar är det Trafikverket som ansvarar för väghållningen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre