Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Skolskjuts med taxi

Ansökan om skolskjuts med taxi gör du senast 30 april inför varje nytt läsår, eller när behov av skolskjuts uppstår.

Beslut om skolskjuts med taxi

Administratör för skolskjuts handlägger ansökan och fattar beslut om att bevilja eller avslå skolskjuts med taxi. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Avtal

Enligt avtal är Orust kommun anslutna till Västtrafiks samordnande beställningscentral vad gäller skolskjuts med taxi.

Västtrafik upphandlar och tecknar avtal med ett antal entreprenörer som utför resorna.

Beställning av skolskjuts med taxi

Du kan inte beställa skolskjuts med taxi. Det kan bara göras av administratör för skolskjuts.

Avbokning och besked om hämtningstid

För besked om bland annat hämtningstid samt avbokning av taxiresa ringer du Västtrafiks beställningscentral.

Mån-fre 06:00 - 16:30

Telefon 010-17 30 200

Kvällar och helger

Telefon 020-91 90 90

Vid eventuell tillbud eller skada

Tillbud och skador som rapporteras av skola, vårdnadshavare eller elev sker på kommunens blanketter för tillbud och skada. Blanketterna efterfrågas från skolan och lämnas ifyllda till skolan.

Kommunen ansvarar för uppföljning av tillbudet eller skadan enligt beslutade riktlinjer.

Synpunkter

Om du har synpunkter eller frågor som gäller till exempel hämtning och lämning, förseningar, förarnas bemötande, eller körsätt, kontaktar du Synpunkten, telefon 0771-41 43 10 eller e-post: synpunkt.anrop@vasttrafik.se

Om du har övriga synpunkter eller frågor, så kan du kontakta kommunens administratör för skolskjuts.

Återställ
Hjälp oss bli bättre