Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tvestjärten, foto.

Tvestjärten

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Prövning

Har du redan kunskaper i en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen.

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne i grundläggande nivå eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan under en viss tid.

  1. En prövning kan ge betyg i en ny kurs som kan ingå i ditt slutbetyg.
  2. En prövning kan höja ett betyg du redan har.

Prövningsperioder

Ansökan för vårens prövningsperiod 2020 är öppen 3/2-6/4. Prövningen genomförs 16/3-8/5 (vecka 12-19).

Om du ska komplettera med betyg för fortsatta studier måste du göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag.

Anmälan till prövning

Om du vill anmäla dig till en prövning tar du kontakt med vår studie- och yrkesvägledare. Glöm inte att ta med dig dina tidigare betyg, då de ska bifogas i din ansökan. Efter samtalet fyller ni gemensamt i anmälan om prövning. När det är gjort betalar du en avgift för prövningen.

Vi genomför enbart prövning av kurser som vi anordnar.

Avgift för prövning

Du är avgiftsbefriad om du

  • gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för år nio i det ämne prövningen gäller.
  • inte fått godkänt betyg eller fått betyget F i gymnasieskolan, i den kurs prövningen gäller.
  • studerar på kommunal vuxenutbildning och inte fått godkänt betyg, eller fått betyget F, på den kurs prövningen gäller.

För övriga gäller

  • studerande inskrivna vid vuxenutbildningen i Orust kommun betalar 350 kronor per prövningstillfälle
  • övriga betalar 500 kronor per prövningstillfälle

Ansökan om prövning

Jag vill göra en prövning


Personuppgifter * (obligatorisk)
Jag vill göra en prövning
Tidigare studier * (obligatorisk)

Du måste svara på alla frågor märkta med röd stjärna. Du får en kopia av din ansökan i e-posten.

Dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du skrivit in när vi handlägger ditt ärende.

Dina personuppgifter kommer inte användas för något annat än den här handläggningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag samt de personuppgiftsbiträden som vi använder för att utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre