Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Prövning

Har du redan kunskaper i en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen.

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne i grundläggande nivå eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Hur går en prövning till?

Att göra en prövning innebär att du först läser in dig på en kurs eller ämne på egen hand för att sedan göra prövningen som kan ske både skriftligt och/eller muntligt. En prövning kan göras på olika sätt och det är skolan som fattar beslut om hur en prövning ska gå till.

Syftet med prövningen är att du ska visa dina kunskaper i alla delar av ämnets eller kursens kunskapskrav. Prövningen kan innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment.

  1. En prövning kan ge betyg i en ny kurs som kan ingå i ditt slutbetyg.
  2. En prövning kan höja ett betyg du redan har.

Prövningsperioder

Ansökan för vårens prövning är öppen 1 mars till 3 april.

Prövningen genomförs under vecka 17-23, upplägget för prövningen ser olika ut beroende på vilken kurs det är.

Anmälan till prövning

Anmälan till prövning görs i e-tjänsten, länk hittar du i rutan Självservice. Det är viktigt att du har tillgång till dina betyg då de ska bifogas i ansökan digitalt eller skickas in med post. Mer information finns i ansökan. Avgiften för prövningen ska betalas innan prövningen startar.

Vi genomför enbart prövning av pågående kurser.

Avgift för prövning

Har du avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021? Då kan du ha rätt till lägre prövningsavgift
Du som har avslutat gymnasieskolan 2020 eller 2021 med examensbevis eller studiebevis betalar 150 kr i prövningsavgift i stället för 500 kr.

Du är avgiftsbefriad om du

  • gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för år nio i det ämne prövningen gäller.
  • inte fått godkänt betyg eller fått betyget F i gymnasieskolan, i den kurs prövningen gäller.
  • studerar på kommunal vuxenutbildning och inte fått godkänt betyg, eller fått betyget F, på den kurs prövningen gäller.

För övriga gäller

  • 500 kronor per prövningstillfälle

Erlagd avgift för prövning betalas inte tillbaka.

Återställ
Hjälp oss bli bättre