Logotyp

Avfall och återvinning

Det finns nästan inga sopor. Det mesta går att återvinna eller omvandla till energi genom förbränning.

Det mesta du slänger kan användas för att tillverka nya produkter eller för att producera el och värme. När du källsorterar gör du inte bara en värdefull insats för naturen. Det sparar pengar för alla.

Det är enkelt att sortera

När du sorterar så bidrar du till att vi kan återvinna det som slängs mycket bättre. Det finns fyra huvudspår, mycket förenklat.

Matavfall

Alla som har matavfall ska sortera ut detta genom att lägga matavfallet i den bruna tunnan. Hämtning av matavfall ingår i grundabonnemanget.

Bor du utanför kommunens renhållningsområden kan du anmäla att du vill ha hemkompost. Du måste anmäla hemkompostering till miljö- och byggnadsnämnden. Mer information hittar du under länken Kompostering - Orust kommun.

Det går att söka dispens från kravet att sortera ut matavfall. För att bli beviljad dispens krävs det att man uppfyller något av kraven i 3 kap 16 § i avfallsförordningen.

Extra säck

Du kan alltid lämna extra säck i samband med ordinarie tömning.
Ibland kanske du behöver lämna mer än vanligt, till exempel om det är fler i ditt hushåll över sommaren. Då kan du köpa till extra säck som hämtas vid ordinarie tömning. Kostnad enligt gällande taxa.

Vill du ha hjälp med att ändra ditt abonnemang kontaktar du Kundtjänst avfall.

Förpackningar, glas, burkar och tidningar går till återvinning

Den som har förpackningsavfall ska sortera ut dessa och sedan lämnas dessa på en återvinningsstation. Har du en förpackning som innehåller avfall ska dessa separeras, förpackningen lämnas till återvinning och om innehållet till exempel är mat ska detta läggas i matavfallet.

Verksamheter kan söka dispens från kravet att skilja förpackningar från dess innehåll. För att bli beviljad dispens krävs det att man uppfyller något av kraven i 3 kap 16 § avfallsförordningen.

Farligt avfall

På Orust har alla, som har ett hushållsabonnemang, tillgång till den röda miljöboxen för farligt avfall. Boxen hämtas tre gånger per år och det ingår i din avgift. Du behöver bara ringa Kundtjänst avfall innan du vill ha miljöboxen hämtad.

Du kan också välja att lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen Månsemyr.

Farligt avfall är allt som kan läcka ut gift och allt med batteri eller elsladd. Tänk på att om du har flytande farligt avfall måste det läggas i burk eller dunk med tätslutande lock. Du måste skriva vad det är i burken eller dunken också. Då blir det lättare för oss att hantera avfallet på bästa sätt.

Restavfall

När du har sorterat ut farligt avfall, matavfall och förpackningar blir det ändå lite avfall kvar. Det är till exempel bomull, tops, kletig plastfilm, bindor, blöjor och servetter. Det avfallet kallar vi för restavfall och det ska läggas i den gröna tunnan. Det som slängs i den gröna tunnan ger energi.

Grovavfall

Grovavfall är avfall som uppstår i ett normalt hushåll, men som inte får plats i den gröna tunnan. Det kan vara mattor, möbler, skrymmande plast, rester från tapetsering eller en kasserad cykel med mera. Sådant avfall kan lämnas på Månsemyr.

Textilier och kläder

Textilier och kläder kan du antingen lämna för återvinning på vår återvinningscentral Månsemyr eller skänka till vår second hand-affär "Andra chansen" i Henån.

Bild på ett grundabonnemang av avfallskärl

Det ingår en grön tunna för restprodukter, en brun tunna för matavfall och en röd miljöbox till farligt avfall i det obligatoriska avfallsabonnemanget.