Farligt avfall

Det är viktigt att farligt avfall inte blandas med annat avfall utan lämnas in till professionella avfallsmottagare, så att det kan tas om hand på ett riktigt sätt.

Hushåll lämnar farligt avfall till Månsemyr återvinningscentral. Du kan även få din röda miljöbox hämtad kostnadsfritt vid några tillfällen varje år, om du ringer vårt kontaktcenter innan.

För företag gäller andra regler för farligt avfall.

Farligt avfall är allt som kan läcka ut gift

Det är oljor, lösningsmedel, färgrester, lim, impregneringsmedel, propplösare och kvicksilvertermometrar. Det gäller även lågenergilampor, glödlampor, lysrör, elapparater med sladd och alla typer av batterier.

En enkel grundregel

Är du osäker på om produkten är farligt avfall – lägg den i miljöboxen.

Läkemedel och sprutor

Läkemedel och sprutor hör till farligt avfall. Överblivet läkemedel kan du lämna på Kronans Apoteket, som vi har samarbetsavtal med.

Kronans Apotek finns i

  • Ellös, vårdcentralen
  • Henån, kommunhuset

Som privatperson kan du få gratis behållare för använda kanyler och sprutor och du kan också lämna i en behållare där.

Detta gäller däremot inte för näringsidkare, som till exempel vårdcentraler, läkare, annan näringsverksamhet, region, eller frivillighetsorganisationer och andra aktörer, det ingår inte i en kommuns renhållningsansvar.

Förpacka ditt farliga avfall

Tänk på att ditt farliga avfall ska vara väl förpackat. Det bästa är att ha det kvar i originalförpackningen. Om du har hällt över något i en annan förpackning, skriv då tydligt på den vad den innehåller.

Som fastighetsägare har du ansvar för att innehållet i miljöboxen är väl förpackat så att det inte läcker. Trasiga, bräckliga eller läckande förpackningar innebär ökade risker för oss som tar hand om det.

På återvinningscentralen sorterar vi det farliga avfallet manuellt så att det hamnar i rätt transport till återvinnings- och destruktionsanläggningar.

Din röda miljöbox hämtas kostnadsfritt

Du måste ringa Kontaktcenter och beställa hämtning senast veckan innan.

  • vecka 15
  • vecka 27
  • vecka 42

På Käringön, Gullholmen och Härmanö hämtas den vid två tillfällen per år.

  • vecka 29
  • vecka 44

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.