Bli leverantör för hämtning av olika avfallsfraktioner

Vi har valt att införa ett auktorisationssystem där vi tillåter kvalificerade entreprenörer att hantera privatpersoners olika avfallsfraktioner. Det är inte tillåtet att utföra uppdrag åt en privatperson innan du har tecknat ett avtal med kommunen.

Här hittar du länkar till e-tjänster för auktorisering.

Vill du bli auktoriserad?

För att tillhandahålla de tjänster som följer av detta ansvar har vi gjort e-tjänster där du som entreprenör kan ansökan om anslutning.

Auktorisationen omfattar en icke-exklusiv rätt för entreprenörer att ingå avtal om fastighetsnära insamling av privatpersoners avfallsfraktioner som inte producerats i yrkesmässig verksamhet inom Orust kommun.

Hämtning av bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Hämtning av trädgårdsavfall

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling, transport och behandling av trädgårdsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.