Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt. Bygg- och rivningsavfall inkluderar avfall från byggnadsåtgärder, rivningsåtgärder och anläggningsarbeten och omfattar även avfall från mindre egen bygg- och rivningsverksamhet i privata hushåll.

Vid bygg- och rivningsarbeten ska avfallet sorteras ut redan på platsen för bygget eller rivningsarbetet. Den som genererar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

 1. trä
 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 3. metall
 4. glas
 5. plast
 6. gips
 7. farligt avfall

Dispens från att sortera ut avfallet

Du kan ansöka om dispens från att behöva sortera ut avfallet om en separat insamling inte är genomförbar eller om den inte ger några fördelar som överväger nackdelarna. Farligt avfall måste alltid sorteras ut. Dispens söker du via vår e-tjänst.

Så blir du av med ditt bygg- och rivningsavfall

Från och med 1 januari 2023 ansvarar kommunen för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner själva renoverar.

Privatpersoner

Om du är privatperson som renoverat själv kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt

 • Du kan lämna ditt avfall på vår återvinningscentral
 • Du kan anlita ett företag som är auktoriserat av kommunen

Tänk på att du bara ska ta kontakt med företag som kommunen tecknat avtal med. All kontakt mellan det företag du valt att anlita sker mellan dig och företaget.
Företaget svarar på frågor om exempelvis vilka tjänster de erbjuder, offertförfrågan, beställning och fakturering.

Auktoriserade företag

Lista kommer att uppdateras löpande allt eftersom företag blir auktoriserade.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter utgörs kommunen av tre hämtningsområden. Företagen har kunnat välja att bli auktoriserade för ett, två eller alla områden. Nedan ser du vilket område företagen blivit auktoriserade för.

 • Huvudön och öar med fast broförbindelse
 • Öar med fast färjeförbindelse
 • Öar utan bro eller fast färjeförbindelse

Fraktkedjan AB

Auktoriserad för alla områden.
Kärl 120 liter till 38 kubikmeter containrar.
Telefon: 0304-305 00
E-post: orust@fraktkedjan.se

PreZero Recycling AB

Auktoriserad för huvudön och öar med fast broförbindelse.
Öar med fast färjeförbindelse.
Storsäck, olika storlekar, och containers 5-35 kubikmeter.
Telefon: 020-49 50 00
E-post: trollhattan.se@prezero.com

Käringöns Transport AB

Auktoriserad för öar med fast färjeförbindelse och öar utan bro eller fast förbindelse.
Bigbag.
Telefon: 0708-30 12 32 (Bengt), 0723-99 86 99 (Marie)
E-post: info@karingostransport.se

Företagare

Om du är företagare kan du bli av med ditt bygg- och rivningsavfall på två olika sätt

 • Du kan lämna ditt icke-farliga avfall på vår återvinningscentral
 • Du kan anlita valfritt företag som transporterar bort ditt avfall

Tänk på att du inte får lämna avfall som klassas som farligt avfall, exempelvis tryckimpregnerat trä och material innehållande asbest.