Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är växtavfall som uppkommer vid en normal skötsel av tomtmark. Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för den som har trädgårdsavfall att sortera ut följande för avfallsfraktioner och förvara dem åtskilda från annat avfall.

  • Trädgårds- och parkavfall som innehåller parkslide eller andra invasiva väster som finns med på unionsförteckningen enligt förordning (EU) nr 1143/2014.
  • Övrigt trädgårds- och parkavfall.
  • Jord innehållandes invasiva växter.

Så blir du som privatperson av med ditt trädgårdsavfall

Det är kommunens ansvar att trädgårdsavfall som genererats av en icke yrkesmässig verksamhet tas om hand på ett bra sätt. Avfall bestående av jord med invasiva växter ligger under kommunalt ansvar om jordmassorna uppstått som ett bygg- och rivningsavfall i privat regi.

Som privatperson kan du bli av med ditt trädgårdsavfall på tre olika sätt.

  • Du kan lämna ditt avfall på vår återvinningscentral (inte jord innehållande invasiva växter).
  • Du kan alltid anlita ett företag som är auktoriserat av kommunen (till exempel jord innehållande invasiva växter).
  • Kompostera (observera inte invasiva växter).

Tänk på att du bara ska ta kontakt med förtag som kommunen tecknat avtal med. All kontakt mellan det företag du valt att anlita sker mellan dig och företaget.

Förtag godkända för transporter av trädgårdsavfall

Lista kommer att uppdateras löpande allt eftersom företag blir godkända.

Enligt kommunens avfallsföreskrifter utgörs kommunen av tre hämtningsområden. Företagen har kunna välja att bli godkända för ett, två eller alla områden samt vilka avfallsfraktioner. Nedan ser du vilka områden företagen kan bli godkända för.

  • Huvudön och öar med fast broförbindelse.
  • Öar med fast färjeförbindelse.
  • Öar utan bro eller fast färjeförbindelse

Fraktkedjan AB

Auktoriserad för alla områden.
Kärl 120 liter till 38 kubikmeter containrar.
Telefon: 0304-305 00
E-post: orust@fraktkedjan.se

Käringöns Transport AB

Auktoriserad för öar med fast färjeförbindelse och för öar med bro eller fast färjeförbindelse.
Storsäck.
Telefon: 0708-30 12 32 (Bengt), 0723-99 86 99 (Marie)
info@karingonstransport.se