Jord- och schaktmassor

Stopp för konstruktions- och jordmassor på Månsemyr!

Ingen möjlighet att ta emot jord- och schaktmassor

På grund av platsbrist stoppas all mottagning av konstruktionsmassor och jordmassor från verksamheter.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.