Logotyp

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna, som ägs och sköts av Förpacknings & tidningsinsamlingen AB (FTI), kan du lämna förpackningar och tidningar till återvinning. Deras återvinningsstationer är öppna dygnet runt.

Var noga med att sortera rätt och ställ ingenting utanför containrarna.

I vår kommun finns det elva återvinningsstationer. Dessa ägs och sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI).

Titta på Förpacknings- och tidningsinsamlingens karta för att se när de planerar att tömma och städa din närmsta återvinningsstation. Du kan även anmäla att stationen behöver tömmas eller städas.

Du kan kostnadsfritt lämna

  • pappersförpackningar, wellpapp
  • glasburkar, glasflaskor
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • tidningar

Behöver återvinningsstationen städas?

Om det är nedskräpat på återvinningstationen så anmäler du det på Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) webbplats eller ringer FTI.

Felanmälan FTI återvinningsstationer

FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Kundtjänst, telefon 0200-88 03 11

FTI sköter insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av företag som säljer i Sverige.

Karta över platser med återvinningsstationer

En grön markering motsvarar en återvinningsstation och röd markering motsvarar en återvinningscentral.