Slam och latrin

Slammet i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank måste tömmas regelbundet. Slamtömning är obligatorisk.

En gång om året får du en avisering på att din slamtank ska tömmas. Aviseringen kommer normalt cirka 2 veckor innan tömning.

Extra tömning av din slamtank beställer du av Kundtjänst renhållning.

Du kan få en avisering inför din ordinarie tömning av din slamtank samt en kvittens efter utförd tömning. Kryssa i att du vill ha avisering på VA och renhållning - Mina sidor och uppge din e-post.

Slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten och kommer framförallt från din vattentoalett. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank, som måste tömmas regelbundet.

Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. Slamtömning är obligatorisk och det är vår upphandlad entreprenör som tömmer ditt slam.

Kontaktuppgifter:

Kundtjänst renhållning
Telefon: 0304-33 40 01

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.