Logotyp

Bostäder och offentliga lokaler

Många som väljer Orust gör det för boendemiljöns skull. Att bo en bit från staden med närhet till både skog och hav lockar, antingen du väljer att bo i eget hus eller i lägenhet.

Köpa tomt

Just nu säljer vi byggklara tomter i Varekil och Ellös genom mäklare. Vi planerar för nya tomter i Henån och Svanesund.

Hyra lägenhet

Stiftelsen Orustbostäder är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag som erbjuder hyreslägenheter och lokaler i kommunen.

BoOrust trygghetsboende

BoOrust är en kooperativ hyresrättsförening för trygghetsboende som vi har tillsammans med Riksbyggen.

Ett trygghetsboende skapar genom sin utformning trivsel och trygghet samt värnar om gemenskap mellan grannarna. Trygghetsboendet i form av en kooperativ hyresrättsförening ger möjlighet att påverka boendet utan insatskapital. Medlemsinsatsen är vanligtvis 100 kronor och den boende betalar en månadshyra.

Särskilt boende

Kommunen erbjuder ett individuellt anpassat och utformat boende till de som av olika anledningar är i behöv av detta.

Bostadsanpassning

Har du ett bestående funktionshinder kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för din permanentbostad.