Adresser och namnsättning

Om du behöver en adress ska du kontakta oss.

Brevlådor på rad.

Har du frågor om var du ska placera din brevlådan eller om postnummer och postort kontaktar du Postnord.

Inom de flesta tätorterna är adressen ett gatunamn följt av ett tvåsiffrigt nummer. På landsbygden används ett ortnamn följt av ett tresiffrigt nummer.

Adresser sätts med uppräkning i början av vägen. På höger sida används jämna nummer. På väster sida används ojämna nummer. Skulle det saknas nummer för att byggnation förtätas så kan vi använda bokstavstillägg.

Vägnamn

Nya vägnamn tas fram då nya vägar anläggs. I arbetet med att ta fram ett nytt namn rådfrågas till exempel den lokala hembygdsföreningen för att den historiska kopplingen till platsen ska tas i beaktande.