Elda utomhus

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör i samarbete med SMHI dagligen brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

Vedträn som brinner.

Brandriskprognoser och eldningsförbud

Räddningstjänsten följer dagligen SMHI:s prognoser och gör utifrån den bedömningen om man ska rekommendera ett eldningsförbud.

Det är kommunen som, efter samråd med räddningstjänsten, fattar beslut om eldningsförbud.

Eldningsförbud i Orust kommun utfärdas av miljö- och byggnadsnämnden på uppdrag av fullmäktige. Det är i praktiken nämndens ordförande eller vice ordförande som tar beslutet.

Ett beslut om eldningsförbud anslås i kommunens författningssamling.

Information om ett eldningsförbud kommer även att finnas på kommunens webbplats.

Vid mycket hög brandrisk i hela länet kan Länsstyrelsen efter samråd med kommunerna fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.