Elda utomhus

Det enda som du får elda är trädgårdsavfall som kvistar och ris. Att elda något annat är förbjudet och straffbart. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för eldningen.

Vedträn som brinner.

Regler för eldning utomhus

Du får bara elda när att det inte är eldningsförbud och när dina grannar inte besväras av röken. Väderförhållanden och bränslets egenskaper kan hastigt förändra eldens beteende.

 • Det är alltid bättre att lämna trädgårdsavfallet på en återvinningsstation eller kompostera det än att elda.
 • Eldning ska alltid ske med stor försiktighet. Följ våra regler och tips för säker eldning som finns längst ner på sidan.
 • För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Rishögarna är perfekta boplatser för igelkottar, fåglar och även katter. Kontrollera därför det innan du börjar elda.

Eldningsförbud och brandriskprognoser

Det är Räddningschefen eller Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i kommunen när det är för torrt i markerna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gör i samarbete med SMHI brandriskprognoser under säsongen med start första mars varje år.

Allemansrätten

Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Eldningsförbud inom område med detaljplan

Från den 1 april till den 30 september är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall alltid förbjudet inom område med detaljplan.

Kompostera ditt trädgårdsavfall istället

Det bästa är att kompostera trädgårdsavfallet i stället för att elda upp det. Har du ingen kompost kan du köra trädgårdsavfallet till någon av återvinningscentralen Månsemyr.

Att tänka på när du eldar

Om du behöver elda ris, kvistar och grenar som inte går att kompostera, se till att det är torrt. Elda inte löv, gräs och liknande som orsakar mycket rök.

Tänk på att du har ett stort ansvar när du gör upp eld ute. Du eldar alltid på egen risk. Följer du våra råd minimerar du risken för ofrivillig brandspridning.

Före eldning

 • Ta reda på om det råder eldningsförbud.
 • Tänk på placeringen av elden med tanke på omgivningen.
 • Du ska ha tillgång till släckutrustning.
 • Det är bättre att bränna lite i taget. Det minskar risken för spridning och elden är lättare att släcka.
 • Eldning får inte ske nära el- och teleledningar.
 • Planera eldningen så att det är släckt innan mörkrets inbrott

Under eldning

 • Lämna aldrig elden utan bevakning.
 • Släckutrustningen ska vara lätt tillgänglig och fungera.
 • Du ska ha möjlighet att larma 112.

Efter eldning

 • Bevaka elden till dess att risken för brandspridning är över.
 • Du som tänt elden är ansvarig att elden är släckt så ingen brandspridning kan ske.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.