Logotyp

Buller och luftkvalitet

Buller är faktiskt den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och har därför blivit ett utbrett miljöproblem som är svårt att komma åt. Luftföroreningar påverkar oss alla och vi har svårt att undvika dem.

Vi arbetar för en bättre ljudmiljö på olika sätt. När nya bostäder, verksamheter och vägar planeras, så ser vi till att ljudnivåerna inte blir högre än vad som är allmänt accepterat.

Buller

Buller är icke önskvärda ljud som mäts i ljudtrycksnivå, decibel (dB). Vi granskar utredningar och bygglovsansökningar ur bullerperspektiv och mäter ibland buller från verksamheter.

Klagomål på buller

Om du har problem med buller i din bostad är det i första hand den som orsakar bullret som du ska kontakta.

Hjälper inte det eller om du inte kan nå rätt person så kan du kontakta Sektor miljö och bygg. Tillfälliga störningar är dock inget som vi kan hjälpa till med.

Utomhusluft

Hur är luftkvaliteten utomhus på Orust? Varifrån kommer luftföroreningarna och vad kan vi göra åt dem? Vi informerar om vad som gäller för vedeldning, eldning i trädgården och regler för tomgångskörning.

Inomhusluft

Du som hyr din bostad och har problem med luften inomhus, kanske med fukt eller ventilation, kan läsa mer här om vad som gäller och vem du kan kontakta för att få hjälp.

Gränsvärden och mätningar

För att kunna bestämma ljudnivåer eller luftens kvalité kan mätningar eller beräkningar behöva göras. Resultaten kan jämföras med miljökvalitetsnormer, gränsvärden och riktvärden för att bedöma om störningen kan vara skadlig.