Tomgångskörning

Tomgångskörning tillåtet under högst en minut.

Luftkvalitet

Förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång utomhus i högst en minut.

Detta gäller inte om fordonet befinner sig i trafikkö eller trafikförhållandena annars orsakat att fordonet stannats. Med trafikkö avses inte kö till färja.

Motorn får dock hållas i gång för att, i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande, driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Regler för tomgångskörning finns i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt meddelande skickas till den som är ansvarig över sidan. Om du har en fråga, ring eller mejla Kontaktcenter.


Ange din e-postadress.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.