Vedeldning

Att elda med ved i braskamin, kakelugn eller vedpanna blir allt populärare. Vi eldar både för att det är trevligt och som ett alternativ till annan uppvärmning. Men vedeldning som inte görs på rätt sätt kan bli ett problem för vår hälsa.

Vedträn som brinner.

När du eldar med ved eller andra bränslen har du ett ansvar för att minska utsläpp av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det är rimlig.

Läs Naturvårdsverket råd Elda rätt, för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen i vedpanna, kamin och liknande.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

9 § Eldning i panna

Vid småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion gäller följande.

  1. All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt fås. Så kallad pyreldning får inte ske.
  2. Ved och annat bränsle ska vara torrt, om inte anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat.
  3. Det är inte tillåtet att elda material som inte är avsett som bränsle eller som är tillverkat av avfall, emballage och liknande (undantaget rent obehandlat träavfall). Eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande blandade material är förbjuden.
  4. Vid pelletseldning ska bränslet vara anpassat till den aktuella pelletsbrännaren, särskilt när det handlar om storlek och askhalt. Pellets eller briketter som eldas i villapannor ska uppfylla kraven enligt Svensk Standard (SS 18 71 20).

Klagomål

Om du känner besvär av dina grannars vedeldning bör du i första hand prata med grannen.

Om detta inte hjälper kan du kontakta Sektor miljö och bygg. Vi gör en bedömning av om vedeldningen behöver begränsas.