Bygglovsprocessen

Vill du påbörja ett byggprojekt och undrar hur du ska göra? Här hjälper vi dig genom de olika stegen i bygglovsprocessen, från planering till avslutat bygge.

Innan du kan börja genomföra ditt byggprojekt behöver du ta reda på vad du får göra på din fastighet. Du behöver även ta reda på om du behöver söka bygglov eller om det räcker att du gör en anmälan till oss.
På vår webbplats kan du lätt ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan för din planerade åtgärd.

Här har vi summerat bygglovsprocessen för att hjälpa dig med ditt projekt.

Steg 1. Planera ditt projekt

Om fastigheten ligger inom detaljplan så titta gärna i den för att ta reda på vad som gäller innan du börjar planera för det du vill bygga. Den visar hur du får använda ett visst område, vad du får bygga och hur du får utforma det du vill bygga. Om du till exempel vill bygga nytt eller göra en tillbyggnad, sätta upp en skylt eller riva en byggnad behöver du oftast ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

Steg 2. Skicka in din ansökan

När du tagit reda på om din planerade åtgärd kräver bygglov eller bygganmälan, skicka in denna tillsammans med dina övriga handlingar som krävs. Du kan välja att skicka in din ansökan via vår E-tjänst eller blankett.

I vår E-tjänst kan du steg för steg se vilka handlingar som krävs för den åtgärd du tänkt.

Steg 3. Ditt ärende handläggs

Bygglovsenhetens handläggare kommer att titta på dina handlingar och se om de är kompletta. Behöver du komplettera med någonting kommer du att kontaktas.

Steg 4. Beslut om lov och startbesked

Om ditt byggprojekt uppfyller alla bestämmelser och krav från lagstiftningen blir din ansökan godkänd.

I vissa ärenden behöver vi även hålla ett tekniskt samråd dit du och din kontrollansvarige kallas till. Om alla tekniska handlingar är rätt och kompletta kan du få ett startbesked. Du behöver alltid invänta startbesked innan du får börja bygga.

Steg 5. Avsluta byggnationen

Innan du får använda byggnaden måste du få ett slutbesked från oss. I ditt startbesked står det vad du behöver göra för att få ett slutbesked.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.