Kart och mättjänster

Vid ansökan om bygglov ska du lämna in ett kartunderlag som visar vad som är tänkt att byggas samt var på tomten byggnaden ska placeras. Utstakning och lägeskontroll används för att byggnaden ska få rätt placering.

Grundkarta över Mollösund.

Vilken typ av kartunderlag du behöver beror på vilken typ av bygglov din ansökan gäller. Kartan används som underlag för bygglovet.

För nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll kan du även använda ett företag med behörighet för mätning och kartering.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta behövs vid all ny- och tillbyggnad inom detaljplanerat område där ny mark tas i anspråk. Detta gäller även för murar och plank.

Nybyggnadskarta kan krävas för att bygga utanför detaljplanerat område.

På nybyggnadskartan ritar du in det du tänkt bygga och måttsätter vinkelrät till fastighetsgränser.

Utstakning

Utstakning innebär att vår mätningsingenjör besöker fastigheten för att markera var byggnaden ska stå enligt ditt bygglov.

I ditt startbesked står det om utstakning är ett krav. Finutstakning är sällan ett krav men tjänsten erbjuds om så önskas.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en mätning där du ser om byggnaden är rätt placerad.

Lägeskontroll är bäst att göra när formen till grunden är färdig, innan du börjar gjuta plattan.

Primärkarta

I de flesta av våra tätorter finns primärkarta. Det är en mer detaljerad karta för bygganmälan eller projekteringsunderlag.

Exempel på taxa

Nybyggnadskarta innanför detaljplanerat område

För fastigheter upp till 5 000 kvadratmeter.
Enligt 2024 års taxa: 9 592 kronor.

Nybyggnadskarta utanför detaljplanerat område

För fastigheter upp till 5 000 kvadratmeter.
Enligt 2024 års taxa: 7 194 kronor.

Grovutstakning av huvudbyggnad (4 hörn)

Enligt 2024 års taxa: 5 396 kronor, moms 25 % tillkommer.

Finutstakning av huvudbyggnad (4 hörn)

Enligt 2024 års taxa: 8 993 kronor, moms 25 % tillkommer.

Grovutstakning av komplementbyggnad (4 hörn)

Enligt 2024 års taxa: 2 998 kronor, moms 25 % tillkommer.

Lägeskontroll av huvudbyggnad

Enligt 2024 års taxa: 4 796 kronor, moms 25 % tillkommer.

Lägeskontroll av komplementbyggnad

Enligt 2024 års taxa: 2 998 kronor, moms 25 % tillkommer.