Ovårdade tomter

Du som äger en tomt eller en byggnad är skyldig att se till att den är i ett vårdat skick.

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta tomt och byggnad så att det inte innebär risk för olycksfall eller betydande besvär.

Staket och växtlighet i tomtgräns får inte innebära en trafikfara genom skymd sikt.

Om en tomt eller byggnad är ovårdad kan Byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtas kan en sanktionsavgift tas ut.

Anmälan om en ovårdad tomt eller byggnad

Om du vill anmälan en ovårdad tomt eller byggnad kan du göra en anmälan till Byggnadsnämnden.

Om det är en fråga om miljöbrott så kan du kontakta kommunens miljöenhet.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.