Logotyp

Djur och lantbruk

Vi gör regelbunden miljötillsyn med syfte att undvika övergödning av vatten och spridning av gifter i naturen. Det innebär att vi åker ut till lantbruk och hästgårdar för att kontrollera hantering av gödsel och kemikalier.

Vita-bruna kor står ute i en hage full med gräs.

Tillsynsbesöket är en möjlighet för dig att få hjälp med utveckling av din verksamhet och att bygga upp en fungerande egenkontroll enligt Miljöbalkens regler.

Starta eller utöka verksamhet

Går du i tankarna att starta lantbruk eller utöka din verksamhet kan det behövas en anmälan eller en ansökan. Ta kontakt med oss för att få rätt information om vad du behöver göra innan du startar.

Spridning av gödsel

Orust omfattas av reglerna för spridning och lagring av gödsel för känsliga områden. De regler som gäller i vårt område finns bra beskrivet på Jordbruksverkets webbsida.

Lagring av gödsel

Ditt lagringsutrymme för gödsel ska vara så stort att du kan lagra den gödsel som produceras under ett visst antal månader beroende på hur många djur och vilket djurslag du har.

Användning av växtskyddsmedel

Du behöver gå en behörighetskurs för att få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L. Behörigheten gäller i fem år och det är länsstyrelsen som håller i kurserna.

Ansökan för känsliga områden

För att få sprida på vissa platser behöver du även skicka in en anmälan eller ansökan till Sektor miljö och bygg innan spridning inom vattenskyddsområden eller andra känsliga områden.

Sprutjournal

När du sprider behöver du föra en sprutjournal. Sprutan som du använder ska vara godkänd av Jordbruksverket.

Inspektionen - hur går den till?

Vi kontaktar dig som lantbrukare eller hästhållare och bokar tid för inspektion. Inspektionen anpassas efter gårdens och verksamhetens förutsättningar.

Tillsammans går vi runt på gården och i byggnader och tittar på hantering av exempelvis miljöfarliga ämnen. Vi går även igenom gödselplanering, gödselplattor, gödsel- och urinbrunnar. Vi pratar om var och när spridning av gödsel ska ske och eventuell besprutning med kemikalier samt gårdens egenkontroll.

När inspektionen avslutas diskuterar vi miljökraven och eventuella åtgärder som ska genomföras. Efter inspektionen får du ett brev med inspektionsrapport, checklista samt bedömning.

Vid inspektionen kontrolleras hantering av

  • gödsel - lagring och spridning
  • kemiska bekämpningsmedel
  • brännoljor, smörjoljor och övriga kemikalier
  • odling och gödsling
  • avfall och farligt avfall

Syftet med tillsynsbesöket

  • vi informerar om aktuella regler
  • du som företagare får tillfälle att beskriva din verksamhet
  • vi går tillsammans igenom en checklista om kemikalieanvändning
  • du kan ställa frågor