Energi och uppvärmning

Din energianvändning har stor betydelse för både miljön och den egna ekonomin.

Bild på solpaneler som tillhör värmeverket i Ellös

Solpaneler som tillhör värmeverket i Ellös

Du måste anmäla till miljö- och byggnadsnämnden innan du installerar en:

  • bergvärmepump
  • jordvärmepump
  • sjövärmepump

Läs mer om hur du gör under rubriken Värmepump.

Fjärrvärme

Som fastighetsägare är du välkommen att ansluta dig till fjärrvärmeverket i Ellös. Kontakta Nevel AB för mer information.
Nevel AB
Telefon 0771-98 00 00 eller e-post info.varme@nevel.com

Vedeldning

När du eldar med ved har du ansvar för att minska utsläpp av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen så långt det är rimlig.

Energi- och klimatrådgivning

Orust, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet, Kungälv och Öckerö kommuner har en gemensam energi- och klimatrådgivare med kontor i Stenungsund.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.