Kemikalier

Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

Röda sjöbodar i förgrunden. Längre bort syns havet och vackra trähus.

Kemikalier behövs för att du ska kunna leva det liv du gör. De finns praktiskt taget i allting som omger dig i vardagen, i möbler, kläder, mat, hygienprodukter, elektronik och bilar.

En del kemikalier kan vara farliga. Därför behövs det kunskap om hur de ska hanteras.

Giftfri miljö

Giftfri miljö är ett av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål.

Kontakt

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet. Ring eller skicka e-post till kontaktcenter.

Hjälpte denna information dig?

Saknar du någon information på denna sida?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som är felaktigt eller saknades.
Formuläret används för att förbättra webbplatsens innehåll. Ditt svar skickas till den som ansvarar över innehållet.


Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan om offentlig handling.