Biltvätt

Om du tvättar bilen hemma rinner det smutsiga vattnet ner i brunnar eller diken och hamnar slutligen i havet eller andra närliggande vattendrag.

Bild på förbud att tvätta bilen hemma

Tvätta inte bilen hemma

Tvättvattnet innehåller en mängd föroreningar som inte är bra för miljön. Där finns oljerester, metaller, lösningsmedel och näringsämnen som kommer från både rengöringsmedlet och från själva bilen.

Välj en biltvätt med rening av tvättvattnet

Det bästa är om du åker till en tvätthall eller gör-det-själv-hall med avancerad rening av tvättvattnet.

Enligt miljölagstiftningen är det inte tillåtet att släppa ut tvätt- och spolvatten från biltvätt i dagvattennätet och därmed i vattendragen.

När du använder miljömärkta produkter så når ännu färre föroreningar ut i miljön

Tvätta utan bilvårdsprodukter

Om du bara vill spola av bilen utan att använda avfettningsmedel eller andra bilvårdsprodukter kan du stå på en grus- eller gräsyta hemma. Där kan tvättvattnet tas upp och delvis renas av marken.

Bild på biltvättsanordning