Logotyp

Kommunal mark

Kommunen äger både jordbruksmark, strandnära områden och skogsområden.

Vi arrenderar ut en del av vår mark för sjöbodar och bryggor. En del av marken används för att förbereda för nya småhustomter och industrimark.

I kartan kan du se vilka fastigheter som kommunen äger helt eller delvis. Det går att söka efter adress eller plats i sökfältet. Klicka på markerade områden där du vill få information om fastighetsbeteckning.

Skog och mark rensas

Vi gallrar och rensar i skog och mark som vi äger. Material som ris, massaved och timmer tas tillvara på ett miljövänligt sätt. Riset torkar i 6 månader och forslas sedan till återvinningsanläggning Månsemyr för att bli till flis. Materialet eldas sedan i fjärrvärmeverk. Den del av skogen som blir timmer säljs.